Rampa za mobilni dok

  • Mobile Dock Ramp

    Rampa za mobilni dok

    Nosivost: 6 ~ 15 tona. Ponuda prilagođene usluge. Veličina platforme: 1100 * 2000 mm ili 1100 * 2500 mm. Ponudite prilagođenu uslugu. Preljevni ventil: Može spriječiti visoki tlak kad se stroj pomakne prema gore. Podesite pritisak. Ventil za smanjenje opasnosti: može se spustiti kad naiđete na nuždu ili isključite struju.