Vozilo za velike nadmorske visine

  • High Altitude Operation Vehicle

    Vozilo za velike nadmorske visine

    Vozilo za rad na velikim nadmorskim visinama ima prednost u tome što se druga radna oprema iz zraka ne može usporediti, odnosno može izvoditi operacije na daljinu i vrlo je pokretna, krećući se iz jednog grada u drugi grad ili čak zemlju. Ima nezamjenjiv položaj u općinskim operacijama.